National Taiwan Normal University
Science Education Center
     
 
   
  > SEC Home
  > About SEC
  > Faculty
  > Research Project
  > Contact us
  > NTNU
  > 中文版
   
   
 

 
   
 
Address:
88 Sec. 4, Ting-Chou Road, Taipei, Taiwan 11677


Tel:
+886-2-77346759


Fax:
+886-2-29327187


   

 

 

 

 
 
   
 

國立臺灣師範大學科學教育中心    地址:臺北市汀州路四段88號科教大樓(公館校區)  總機:(02)7734-6759‧2931-6273      傳真:(02) 2932-7187     
校內分機總機:(網路電話) 6759       最近更新日期:2015/12/24      ‧
中心助理人員管理系統